ÅRGÅNG 50

Nummer 1 år 2022 inleder årgång 50 av Tammerfors Aktuellt. Vi kommer att under årets gång uppmärksamma jubileumsåret på olika sätt. Namnet Tammerfors Aktuellt finns nu på pärmen i den stil som användes under de första åren.