Årets temanummer

Under år 2021 publicerar Tammerfors Aktuellt fyra temanummer, där vi presenterar den svenskspråkiga verksamheten på de s.k. språköarna.

Två av numren utkommer under våren, två på hösten. Om du vill presentera din språkö var god kontakta Tammerfors Aktuellt på adressen info@tammerforsaktuellt.fi eller ring redaktionssekreteraren på numret 044 206 4703.

Under hösten utkommer även ett uppdaterat infoblad om det svenska i Tammerfors med omnejd. Här presenteras de svenskspråkiga instansernas och föreningarnas verksamhet och kontaktuppgifter.

Båda projekten stöds av Svenska kulturfonden.