Temanummer om språköarna

Under år 2021 publicerar Tammerfors Aktuellt fyra temanummer, där vi presenterar den svenskspråkiga verksamheten på de s.k. språköarna.

Två av numren utkommer under våren, två på hösten. Om du vill presentera din språkö var god kontakta Tammerfors Aktuellt på adressen info@tammerforsaktuellt.fi eller ring redaktionssekreteraren på numret 044 206 4703.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden.