ÅRGÅNG 50

Höstens första nummer utkommer fredagen den 19.8. Under hösten uppmärksammas åter olika evenemang som berör det svenskspråkiga Tammerfors. Den femtionde årgången av vår tidning är redan mer än halvvägs!