Svenska samskolan i Tammerfors 1895-2020

År 2020 fyller Svenska samskolan i Tammerfors 125 år. Jubileumsåret till ära anordnas en gala soaré på Solo Sokos Hotel Torni den 24.10.2020.

Liksom under tidigare jubileumsår utges en MATRIKEL över elever, lärare och övrig personal.

En länk till matrikelformulären publicerades på Svenska samskolans webbsida den 8.3.2019, www.samskolan.fi. Ifall du ännu inte svarat ber vi dig göra det mycket snabbt, länken stängs snart.

Hjälp oss samla uppgifter om så många forna elever, lärare och övrig personal som möjligt genom att själv fylla i dina uppgifter samt genom att dela länken till alla du vet haft med SST att göra!