Välkommen!

  • Tammerfors Aktuellt (grundat 1973) är medlemsblad för Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors. Tidningen utkommer varannan fredag. Prenumerationsavgiften är 43 euro. Kontakta info@tammerforsaktuellt.fi
  • Utgivare är Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f. Föreningen är politiskt obunden och icke-vinstdrivande.
  • Tammerfors Aktuellt arbetar för den svenskspråkiga kulturens bevarande i Tammerforsregionen och behandlar aktuella evenemang på svenska i Tammerfors med omnejd.
  • Ansvarig redaktör: Niko Ruohonen. Redaktionssekreterare: Tuija Laurén
  • Utgivning våren 2020: Material redaktionen tillhanda senaste föregående vecka onsdag till info@tammerforsaktuellt.fi