Välkommen!

  • Tammerfors Aktuellt (grundat 1973) är medlemsblad för Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors. Tidningen efterträdde Tammerfors Aftonblad.
  • Tidningen utkommer varannan fredag. Prenumerationsavgiften för år 2022 är 45 euro. Är du intresserad av vår tidning var god kontakta info@tammerforsaktuellt.fi
  • Utgivare är Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f. Föreningen är politiskt obunden och icke-vinstdrivande.
  • Tammerfors Aktuellt arbetar för den svenskspråkiga kulturens bevarande i Tammerforsregionen och behandlar aktuella evenemang på svenska i Tammerfors med omnejd.
  • Ansvarig redaktör: Niko Ruohonen. Redaktionssekreterare: Tuija Laurén.
  • Utgivningsdatum under hösten 2022: 19.8, 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 18.11, 2.12 och 16.12.
  • Material redaktionen tillhanda senaste föregående vecka onsdag till info@tammerforsaktuellt.fi