Info | Tammerfors Aktuellt

  • Tammerfors Aktuellt (grundat 1973) är medlemsblad för Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors. Tidningen efterträdde Tammerfors Aftonblad.
  • Tidningen utkommer varannan fredag. Prenumerationsavgiften för år 2023 är 49 euro.
  • Utgivare är Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f. Föreningen är politiskt obunden och icke-vinstdrivande.
  • Tammerfors Aktuellt arbetar för den svenskspråkiga kulturens bevarande i Tammerforsregionen och behandlar aktuella evenemang på svenska i Tammerfors med omnejd.
  • Ansvarig redaktör: Niko Ruohonen. Redaktionssekreterare: Tuija Laurén.
  • Utgivningsdatum under hösten 2023: 18.8, 1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11 och 15.12.
  • Materialet bör vara redaktionen tillhanda senaste föregående vecka onsdag till info@tammerforsaktuellt.fi