Välkommen!

  • Tammerfors Aktuellt (grundat 1973) är medlemsblad för Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors. Tidningen efterträdde Tammerfors Aftonblad.
  • Tidningen utkommer varannan fredag. Prenumerationsavgiften för år 2023 är 49 euro. Är du intresserad av vår tidning var god kontakta info@tammerforsaktuellt.fi
  • Utgivare är Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f. Föreningen är politiskt obunden och icke-vinstdrivande.
  • Tammerfors Aktuellt arbetar för den svenskspråkiga kulturens bevarande i Tammerforsregionen och behandlar aktuella evenemang på svenska i Tammerfors med omnejd.
  • Ansvarig redaktör: Niko Ruohonen. Redaktionssekreterare: Tuija Laurén.
  • Utgivningsdatum under början av våren 2023: 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 17.03
  • Material redaktionen tillhanda senaste föregående vecka onsdag till info@tammerforsaktuellt.fi