TAMMERFORS AKTUELLT

Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f.

Otavalankatu 9 • 33100 Tammerfors

web maker
  • Tammerfors Aktuellt (grundat 1973) är medlemsblad för Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors. Tidningen utkommer varannan fredag. Prenumerationsavgiften är 43 euro. Kontakta info@tammerforsaktuellt.fi
  • Utgivare är Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f. Föreningen är politiskt obunden och icke-vinstdrivande. 
  • Tammerfors Aktuellt arbetar för den svenskspråkiga kulturens bevarande i Tammerforsregionen och behandlar aktuella evenemang på svenska i Tammerfors med omnejd.
    Ansvarig redaktör: Niko Ruohonen. Redaktionssekreterare: Tuija Laurén
  • Utgivning våren 2019: 3.5 • 17.5 • 31.5 • 14.6. Material redaktionen tillhanda senaste föregende fredag till info@tammerforsaktuellt.fi

 Svenska samskolan i Tammerfors 1895-2020

År 2020 fyller Svenska samskolan i Tammerfors 125 år. Jubileumsåret till ära anordnas en gala soaré på Solo Sokos Hotel Torni den 24.10.2020.

Liksom under tidigare jubileumsår utges en

MATRIKEL

över elever, lärare och övrig personal.

En länk till matrikelformulären publiceras på Svenska samskolans webbsida den 8.3.2019, www.samskolan.fi. Länken kommer också att delas på andra tammerforssvenska sidor, bland annat på

Tammerfors Aktuellts Facebooksida.

Hjälp oss samla uppgifter om så många forna elever, lärare och övrig

personal som möjligt genom att själv fylla i dina uppgifter samt genom att dela länken till alla du vet haft med SST att göra!